درخواست پناهندگی دیپلمات‌های افغانستانی در کانادا

22 تیر 1398 بدون نظر

«شینکی کروخیل» سفیر افغانستان در کانادا به «رادیوآزادی» گفت: از سال 2002 تا کنون چهار سفیر و 9 دیپلمات افغان از بازگشت به افغانستان خودداری کردند.
وی در ادامه تصریح کرد: در مجموع بیش از 20 دیپلمات افغان همراه با خانواده‌هایشان با درخواست پناهندگی سیاسی از کانادا در این کشور ماندگار شدند.کروخیل اظهار داشت: سفیر سابق افغانستان نیز پس از اتمام دوره ماموریت خود در کانادا از بازگشت به افغانستان خودداری کرده و در کانادا ماندگار شده است.
سفیر افغانستان در کانادا خاطرنشان کرد که این مسئله سبب بی‌اعتمادی شده و کانادا تصمیم گرفته است تا از صدور روادید به خانواده‌های دیپلمات‌های افغان خودداری کند.وی در ادامه تصریح کرد که دولت افغانستان برای حل این معضل باید هرچه سریعتر دست به کار شود.
در 15 سال گذشته بیش از 203 دیپلمات افغان پس از پایان ماموریت دیپلماتیک شان از بازگشت به افغانستان خودداری کرده و از کشورهای میزبان درخواست پناهندگی کرده‌اند.
کمیسیون روابط بین‌الملل پارلمان افغانستان در واکنش به این موضوع تصریح کرد که بسیاری از دیپلمات‌های افغان صرف نظر از وفاداری و لیاقت بر اساس شناخت و رابطه با مقامات عالی رتبه کشور تعیین شده‌اند.
این در حالی است که درخواست پناهندگی سیاسی از سوی دیپلمات‌های افغان در کشورهای غربی به معضلی برای وزارت خارجه افغانستان تبدیل شده است.

ثبت پرسش