نظرات موکلین

29 دی 1398 بدون نظر

تبریک به موکل محترم، سرکار خانم زهرا حسینی، بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان


 

تبریک به موکل محترم، جناب آقای خانه مسجدی، بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلستان


 

تبریک به موکل محترم، جناب آقای کیان خسروانی، بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلستان


 

تبریک به موکل محترم، سرکار خانم نگین فدعی، بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش


 

تبریک به موکل محترم، سرکار خانم فاطمه بختیاری نژاد، بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان


 

تبریک به موکل محترم، سرکار خانم آزاده قنبری بابت اخذ ویزای خودحمایتی اتریش


 

تبریک به موکل محترم، جناب آقای محمدحسن معراج محمدی، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


 

تبریک به موکل محترم، جناب آقای محمدصادق کلانی، بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان


 

تبریک به موکل محترم، خانم متین افشار، بابت اخذ ویزای کار کانادا


 

تبریک به موکل محترم، خانم جعفری، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


 

تبریک به موکل محترم، خانم مژگان ایرانمنش، بابت اخذ کارت خودحمایتی اتریش


 

تبریک به موکل محترم، جناب آقای محمد گلمحمدی، بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش


 

تبریک به موکل محترم، جناب آقای حسن سعیداوی، بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش


 

تبریک به موکل محترم، خانم الهام شمس زاده عزیز، بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش


 

تبریک به موکل عزیز، خانم سارا قنبری بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلستان،

ویزای ریجکتی با مؤسسه ملک پور تبدیل به ویزای مثبت شد!


 

افتخاری دیگر در پرونده مؤسسه حقوقی ملک پور، تبریک به موکل محترم، مژگان ایرانمنش، ویزای خودحمایتی اتریش


 

افتخاری دیگر در پرونده مؤسسه حقوقی ملک پور، تبریک به موکل محترم، حسین حاج محمدی، ویزای خودحمایتی اتریش


 

تبریک به موکل محترم، سرکار خانم گلناز فرجی، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


 

تبریک به موکل محترم، جناب آقای سروش سینایی، بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان


 

تبریک به موکل محترم، جناب آقای سلطانی، بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان


 

تبریک به موکل محترم، خانم پروانه حق نگهدار، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


 

تبریک به موکل محترم، خانم آرتادخت قریشی راد، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


 

تبریک به موکل محترم، آقای امید یوسفی عزیز، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


 

تبریک به موکل محترم، خانم نسرین ضابطی عزیز، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


 

تبریک به موکل محترم، آقای شمس الدین کیانی عزیز، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


 

تبریک به موکل عزیزمان، خانم گلاره، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


 

مصاحبه برنده خوش شانس مردادماه مؤسسه MIE


 

تبریک به موکل محترم، آقای ساسان عزیز، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


 

تبریک به موکل محترم، هدی خانم عزیز، بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش


 

مصاحبه برنده خوش شانس تیرماه مؤسسه MIE


 

تبریک به موکل محترم، نیلوفر خانم عزیز، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


 

تبریک به موکل عزیزمان خانم ندا، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


 

تبریک به موکل عزیزمان خانم نگار، بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


 

تبریک به آقای امیرمهدی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا


 

تبریک به موکل عزیز نازنین خانم، بابت اخذ ویزای توریستی مجارستان


 

تبریک به موکل محترم علی آقای عزیز، بابت اخذ ویزای جست و جوی کار آلمان


 

تبریک به موکل محترم، آقا محمد عزیز، بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند


 

مصاحبه برنده خوش شانس خردادماه مؤسسه MIE


 

تبریک به موکل عزیزمان، نرگس خانم، بابت اخذ ویزای توریستی مجارستان


 

تبریک به موکل محترم، محیا خانم عزیز، بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش


 

تبریک به موکل محترم، محیا خانم عزیز، بابت اخذ ویزای قرمز سفید قرمز اتریش


 

تبریک به موکل عزیزمان جهت اخذ ویزای تحصیلی کانادا 


 

تبریک به موکل عزیزمان خانم نوشین نامدار جهت اخذ ویزای تحصیلی کانادا 


 

موکل عزیزمان آقای صالح اکبری بابت بابت ویزای W1 کانادا (اقامت کاری همراه دانشجو)


 

صدای گرم جناب خرمشاهی عزیز با دریافت ویزای قرمز سفید قرمز، در کنار استاد مهربانمان جناب آقای دکتر ملک پور


 

آقای امین محمدی موکل عزیز ما، اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش


 

مصاحبه برنده خوش شانس اردیبهشت ماه مؤسسه MIE


سرکار خانم نازنین زهرا اسماعیلی موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی کانادا


 

سرکار خانم ژیلا حمزه لوئیا موکل عزیز ما، اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش


 

خانم هدیه منصور کیایی موکل عزیز ما، اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش


 

خانم سارا طالبی موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی کانادا


 

صحبت های پر از لطف و محبت سرمربی بزرگوار و با معرفت کشور، جناب آقای فیروز کریمی


 

جناب آقای سعید ایمان زاده، کارت قرمز سفید قرمز (داستانی متفاوت)


 

نظر موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی هلند


 

خانم هدیه منصور کیایی موکل عزیز ما، ویزای قرمز سفید قرمز اتریش


 

حضور هنرپیشه برتر و هنرمند محبوب و مردمی عزیز در مؤسسه ملکپور(MIE)، جناب آقای سعید آقاخانی


 

خانم نرگس قسیسین موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی هلند


 

خانم مریم سنجری موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی کانادا (ویزا با وجود یک ریجکتی قبلی با مؤسسات دیگر)


 

آقای امین محمدی موکل عزیز ما، ویزای قرمز سفید قرمز اتریش


 

مصاحبه برنده خوش شانس موسسه MIE در فروردین ماه ۹۸


 

خانم مارال فتاحی موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی هلند


 

خانم محجوبه آقایان موکل عزیز ما، خودحمایتی اتریش


 

خانم شیرین هیرادفر موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی هلند


 

خانم مریم ابراهیمیان موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی مجارستان


 

خانم ژیلا حمزه لو موکل عزیز ما، ویزای قرمز سفید قرمز اتریش


 

آقای علی طاهری موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی مجارستان


 

نظر والدین موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی انگلستان (کالج)


 

خانم مقدم موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی هلند


 

آقای مهدی فیروزفر موکل عزیز ما، کارت قرمز سفید قرمز اتریش


 

آقای سعید مردانی موکل عزیز ما، ویزای تحصیلی هلند

ثبت پرسش